Härmälä - Rantaperkiö - Sarankulma: Liikennepoliittinen ohjelma

Liikenteellinen tavoite - Härmälä 2010:

Kattavien joukkoliikennepalveluidensa ja asuinkatujensa alhaisten ajonopeuksien ansiosta Härmälä-Rantaperkiö-Sarankulma -alue on elinvoimainen, rauhallinen, viihtyisä ja haluttu asuin- ja työpaikka-alue.

Toimenpiteet


1. Kehä ajan tasalle

  • Kehän eli Tampereen läntisen ohitustien toteutussuunnitelmien päivitys nykytilannetta vastaaviksi
    • Partola-Sarankulma -liittymä
    • Ympäristövaikutusten arviointi (yva), osallistaminen
    • Muiden liittymien mahdollisuudet
  • Alikulku- tms. yhteydet
  • Nykyisiä suunnitelmia tehokkaampi meluntorjunta

2. Lisää joukkoliikennettä

  • Lisää vuoroja
  • Joukkoliikenteen etuisuudet
    • Liikennevaloetuudet ja bussikaistat (erityisesti Hatanpään koulun risteys)
    • Katutilan jäsentely hidastamaan muuta liikennettä
  • Huomio kokonaisuuteen
    • Nuolialantien säilyminen joukkoliikenteen sujuvana laatukäytävänä
    • Pirkkahallin messujenaikainen liikennetarjonta
    • Sarankulman alueen kasvava liikennetarve
  • Joukkoliikenneympäristön laatu
    • Pysäkkien viihtyisyys
    • Turvalliset kävely-yhteydet ja lyhyet etäisyydet pysäkeille
  • Oikea mitoitus hyvissä ajoin!


3. Läpiajon haittojen minimointi

  • Sisäisen liikenteen tarpeet turvataan
    • Kulkumahdollisuudet säilytetään
    • Liikennenopeuksia lasketaan
    • Kevyen liikenteen turvallisuus
  • Pirkkala - Tampere -läpiajoliikenne eri reiteille; priorisointi:
    1. Kehä
    2. Nuutisarankatu - Patamäenkatu
    3. Ilmailunkatu (häiritsee lähiasukkaita)
    4. Nuolialantie (häiritsee lähiasukkaita ja joukkoliikenteen sujuvuutta, mutta lisää kadunvarren yritysten tunnettuutta)


4. Alueen sisäinen rauhoittaminen

  • Ajonopeudet alas: asuinalueiden sisäinen liikenne 30 km/h, Nuolialantien liikenne 40 km/h
    • Turvallisuus
    • Melutaso
    • Joukkoliikenteen kilpailukyky
    • Erityishuomio Nuolialantien, Perkiönkadun ja Metsolankadun liikennenopeuksien hillintään!
  • Katutilan jäsentely ja laatu
  • Pihakatumahdollisuuksien kartoitus
  • Kevyen liikenteen mahdollisuuksien kehittäminen
    • Yhteydet Härmälän ja Sarankulman välillä
    • Pyöräily- ja kävely-yhteys Veskaan
    • Rannan suuntainen ulkoilureitti leirintäalueen sivuitse etelä- tai pohjoispuolelta

Toimenpiteet kuvattuna kartalla


17.2. 2006 Härmälä-Seura ry ja Härmälän Omakotiyhdistys ry.