Jäsenmaksut:

Henkilöjäsen 10 e / vuosi
Yhteisöjäsen 30 e / vuosi
Ainaisjäsen 60 e

Liity jäseneksi


Voit liittyä jäseneksi sähköpostilla tästä. Mainitse sähköpostissa nimesi, osoitteesi, puhelin numerosi ja sähköpostiosoitteesi. Lisätietoja jäsenasioista saa tarvittaessa kaikilta johtokunnan jäseniltä.


Härmälä-Seura

logo

Härmälä-Seuran toimialueeseen kuuluvat Tampereen kaupunginosista Härmälä, Rantaperkiö ja Sarankulma. Härmälä-Seuran tarkoituksena on työskennellä toimialueensa sivistyksellisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta.

Tarkoituksena on myös olla toimialueen asukkaiden ja yhteisöjen välisenä yhdyssiteenä sekä syventää asukkaiden kotiseututuntemusta ja paikallishenkeä. Härmälä-Seura pyrkii myös kaikin tavoin lisäämään asukkaiden ja yhteisöjen kiintymystä kotiseutuunsa.

Härmälä-Seura pähkinänkuoressa

Härmälä-Seuran nimi on siinä mielessä harhaanjohtava, että seura toimii huomattavasti laajemmalla alueella kuin vain Härmälässä. Seura on Härmälän, Rantaperkiön ja Sarankulman kaupunginosissa toimiva kotiseutuyhdistys, joka kuuluu jäsenenä Suomen Kotiseutuliittoon. Seura on rekisteröity vuonna 1992 ja sen tarkoituksena on työskennellä toimialueensa viihtyisyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta. Seura tarkoituksena on myös toimia alueen asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä. Härmälä-Seura pyrkii syventämään kotiseututuntemusta ja paikallishenkeä ja näin lisäämään kiintymystä kotiseutuun.


Härmälä-Seura osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja vaikuttaa päätöksen tekoon tekemällä aloitteita, esityksiä ja lausuntoja viranomaisille sekä yksin että yhteistyössä samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa. Seura suorittaa kotiseutua koskevaa tutkimus-, tallennus- ja julkaisutoimintaa. Tähän mennessä on julkaistu kolme alueen historiaa valaisevaa teosta, lisäksi seura julkaisee kahdesti vuodessa ilmestyvää kotiseutulehteä nimeltä Nurkkakunta. Jäseniä kiinnostavia toimintamuotoja ovat myös kokoukset, esitelmä-, ja koulutustilaisuudet sekä retket ja opintomatkat. Näkyvä ulkoilmatapahtuma on vuosittain pidettävä, kaikille avoin Härmälä -päivä.


Härmälä-Seurassa on noin 120 jäsentä. Jäseneksi hyväksytään jokainen, joka hyväksyy seuran toiminnan tarkoitusperät ja maksaa jäsenmaksun. Seuraan voi liittyä helposti esimerkiksi seuran järjestämissä tilaisuuksissa tai ottamalla yhteyttä puheenjohtajaan, sihteeriin tai muihin toimihenkilöihin tai lähettämällä sähköpostia: webmaster (at) harmala-seura.net


Ajankohtaista:

  • 20.03.2018 - Härmälä-Seura ry kevätkokous
Lisää tapahtumia..