Härmälä-Seura ry:n toimintasuunnitelma 2014

Yleistä


Härmälä-Seura on kotiseutuyhdistys, jonka tarkoituksena on työskennellä toimialueensa sivistyksellisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta lähtien. Lisäksi seuran tarkoituksena on olla toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä sekä syventää asukkaiden kotiseututuntemusta ja paikallishenkeä sekä pyrkiä kaikin tavoin lisäämään heidän kiintymystään kotiseutuunsa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura pyrkii aloittein ja esityksin vaikuttamaan niihin päätöksiin, jotka koskevat alueen suunnittelua ja kehittämistä. Erityisesti huomiota kiinnitetään alueen liikennejärjestelyihin ja liikenteen turvallisuuteen, koulukysymyksiin sekä kaavoitus- ja ympäristöratkaisuihin.

Seura pyrkii järjestämään vuosittain alueella opastetun kevätkävelyn, peräkonttikirppiksen, Härmälä –Päivän ja retken jollekin toiselle paikkakunnalle. Nämä tapahtumat pyritään mahdollisuuksien mukaan järjestämään yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Seura osallistuu myös muiden yhteisöjen järjestämiin tilaisuuksiin, mm. turvallisuus-päivään.

Seura myöntää stipendejä Hatanpään koulun ja lukion sekä Härmälän koulun oppilaille kunkin koulun opettajakunnan esityksen mukaisesti.

Seura tekee yhteistyötä Härmälän Pelimannien, Härmälän Omakotiyhdistyksen sekä alueella toimivien muiden järjestöjen ja yhteisöjen, seurakunnan kuin myös Tampereen kaupungin Kulttuuripalvelujen, Tampere – Seuran, Tampereen Etelä – Alvarin ja Suomen Kotiseutuliiton kanssa.

Toimikunnat


Monen vuoden tauon jälkeen perustetaan seuran historiatoimikunta uudelleen.

Tiedotus


Seuran järjestämistä kokouksista ja tapahtumista tiedotetaan jäsenkirjeissä, erilaisissa tiedotteissa, alueella jaettavissa paikallislehdissä sekä seuran omassa Nurkkakunta-lehdessä. Lisäksi tiedotukset ovat luettavissa seuran kotisivuilta: www.harmala-seura.net.

Nurkkakunta-lehteä julkaistaan neljä kertaa vuodessa, kaksi isompaa ja kaksi pienempää lehteä. Lehdissä pyritään käsittelemään alueen asukkaita kiinnostavia aiheita. Kaksi isoa lehteä jaetaan Härmälän ja Rantaperkiön alueille ja kaksi pienempää lehteä lähetetään seuran jäsenille.

Varainhankinta


Jäsenmaksutulojen lisäksi seura anoo aiempaan tapaan avustusta Tampereen Kaupungin Harrastamisen ja omaehtoisen hyvinvoinnin edistämisen palveluilta. Lisäksi tuloja hankitaan kirjojen myynnillä, Nurkkakunta-lehden ilmoitustuloilla ja muulla omalla toiminnalla.

Kokoukset


Sääntömääräisiä kokouksia pidetään kaksi eli kevät- ja syyskokous. Kokousten yhteyteen pyritään järjestämään ajankohtaisia esitelmätilaisuuksia.

Johtokunta pyrkii kokoontumaan kuukausittain lukuun ottamatta paria kesäkuukautta sekä joulukuuta.