Härmälä – Rantaperkiö – Sarankulma: Liikennepoliittinen ohjelma

Liikenteellinen tavoite – Härmälä 2010:

Kattavien joukkoliikennepalveluidensa ja asuinkatujensa alhaisten ajonopeuksien ansiosta Härmälä-Rantaperkiö-Sarankulma -alue on elinvoimainen, rauhallinen, viihtyisä ja haluttu asuin- ja työpaikka-alue.

Toimenpiteet

1. Kehä ajan tasalle

 • Kehän eli Tampereen läntisen ohitustien toteutussuunnitelmien päivitys nykytilannetta vastaaviksi
  • Partola-Sarankulma -liittymä
  • Ympäristövaikutusten arviointi (yva), osallistaminen
  • Muiden liittymien mahdollisuudet
 • Alikulku- tms. yhteydet
 • Nykyisiä suunnitelmia tehokkaampi meluntorjunta

2. Lisää joukkoliikennettä

 • Lisää vuoroja
 • Joukkoliikenteen etuisuudet
  • Liikennevaloetuudet ja bussikaistat (erityisesti Hatanpään koulun risteys)
  • Katutilan jäsentely hidastamaan muuta liikennettä
 • Huomio kokonaisuuteen
  • Nuolialantien säilyminen joukkoliikenteen sujuvana laatukäytävänä
  • Pirkkahallin messujenaikainen liikennetarjonta
  • Sarankulman alueen kasvava liikennetarve
 • Joukkoliikenneympäristön laatu
  • Pysäkkien viihtyisyys
  • Turvalliset kävely-yhteydet ja lyhyet etäisyydet pysäkeille
 • Oikea mitoitus hyvissä ajoin!

3. Läpiajon haittojen minimointi

 • Sisäisen liikenteen tarpeet turvataan
  • Kulkumahdollisuudet säilytetään
  • Liikennenopeuksia lasketaan
  • Kevyen liikenteen turvallisuus
 • Pirkkala – Tampere -läpiajoliikenne eri reiteille; priorisointi:
  1. Kehä
  2. Nuutisarankatu – Patamäenkatu
  3. Ilmailunkatu (häiritsee lähiasukkaita)
  4. Nuolialantie (häiritsee lähiasukkaita ja joukkoliikenteen sujuvuutta, mutta lisää kadunvarren yritysten tunnettuutta)

4. Alueen sisäinen rauhoittaminen

 • Ajonopeudet alas: asuinalueiden sisäinen liikenne 30 km/h, Nuolialantien liikenne 40 km/h
  • Turvallisuus
  • Melutaso
  • Joukkoliikenteen kilpailukyky
  • Erityishuomio Nuolialantien, Perkiönkadun ja Metsolankadun liikennenopeuksien hillintään!
 • Katutilan jäsentely ja laatu
 • Pihakatumahdollisuuksien kartoitus
 • Kevyen liikenteen mahdollisuuksien kehittäminen
  • Yhteydet Härmälän ja Sarankulman välillä
  • Pyöräily- ja kävely-yhteys Veskaan
  • Rannan suuntainen ulkoilureitti leirintäalueen sivuitse etelä- tai pohjoispuolelta

17.2. 2006 Härmälä-Seura ry ja Härmälän Omakotiyhdistys ry.