Valokuvanäyttely Historian havinaa 27.8.2006

Härmälä-päivän yhteydessä järjesti Härmälä-Seuran historiatoimikunta merkittävän valokuvanäyttelyn ja siihen kävi tutustumassa lyhyen ajan sisällä n. 350 henkilöä.

Näyttelyn avaussoiton soitti hienosti, yhdistäen nykypäivän menneeseen aikaan, Härmälän koulun puhallinorkesteri johtajana Denice Ward.

Tunnettu Härmälän alueen tuntija, kirjoittaja ja kirjailija Juhani Hildén piti näyttelyn avauspuheen:

Kuten tiedetään Härmälä-Seuran järjestämillä nimikkopäivillä on takanaan jo pitkä perinne, mutta tämän tyyppinen ohjelmaosio kuin nyt käsilläoleva lienee lajissaan ensimmäinen. Siksi visuaalisen elementin liittäminen juhlatraditioon ei olekaan järjestäjistä yhdentekevää vaan päin vastoin pelinavauksen onnistuminen saattaisi merkitä jatkoa myös tulevaisuudessa. Mikä tahansa kokoelma nousee merkittäväksi vasta kun se saadaan yleisön ulottuville sopivissa puitteissa. Tarkoitukseen soveltuvan näyttelytilan järjestymisestä meidän on kiittäminen Tampereen Kristillistä Yhteisöä, jonka toimesta entinen pankkisali on muuttunut henkisiä ja hengellisiä arvoja palvelevaksi kirkkotilaksi. Näin muuttuu maailma, Eskoseni, totesi jo mestari Topias Nummisuutareissa, ja noista päivistä meno on senkun kiihtynyt. Kokonaisten kaupunkien tai kaupunginosien kohdalla muutos saattaa olla niin vähittäistä ja vaivihkaa tapahtuvaa, ettei eroa entiseen huomaa, ellei tarkkailu- ja vertailupistettä siirretä ajallisesti kyllin etäälle. Juuri tämän muutoksen havainnollistamiseen valokuva on mainio väline.

Härmälän ja Rantaperkiön alueiden suhteen kaupunkikuvan muutos on ollut kyllä poikkeuksellisen nopeaa ja näkyvää, mikä juontuu ensisijaisesti lentokentän toimintojen siirtymisestä Pirkkalaan ja Lentovarikon eli nykykielellä Lentotekniikkalaitoksen vetäytymisestä Vuoreksen luoliin 1980 alussa, samoin Valmetin tehdasalueen vapautumisesta uusiokäyttöön. Prosessi on edelleen käynnissä, eikä loppua näy. Hieman haikeana voimme todeta, että tänä päivänä entisestä lentotoiminnan kaupunginosasta on jäljellä vain menneeseen viittaava nimistö, jonka muodostumiseen on Härmälä-Seura merkittävästi vaikuttanut.

Historian havinaa -näyttelyyn monet yksityiset ovat antaneet arvokkaita otoksiaan ja auttaneet muutenkin pystytyksessä, mistä kaikille kiitos. Tampere-Seuran myönteinen panos on myös huomioitava. Erityisesti haluan tässä mainita lentokentän laitamilla ikänsä asuneen Erkki Rekolan, joka tuntee ilmailuasiat paremmin kuin omat taskunsa. Hänen nyt nähtäväksemme luovuttama kuvakokoelma on alallaan valtakunnallisestikin ainutlaatuisen arvokas, ja mieluusti soisi sen tulevan julki laajemmissakin yhteyksissä. Härmälä-Seura saattaisi osaltaan vaikuttaa asiaan.

Kuvia tapahtumasta

Menneen ajan kuvat loivat nostalgisen tunnelman.
Paunulainen Keskustori-Härmälä ennen sotaan lähtöä.
Paluu sodasta, reissussa rähjääntyy.
Ennen oli hyötyeläimiä – Ei tarvinnut puluja ruokkia.
Pieni katsaus näyttelykuviin.
Näyttelyn kuvat ryhmitteli Erkki Rekola
Näyttely on ohi.

Kuvat ja teksti Aimo Erola