Härmälä-Seuran syyskokous

Härmälä-Seura Ry:n syyskokous järjestetään keskiviikkona 28.12. 2022 klo 17:30 Kuuselan palvelukeskuksessa. Johtokunta kokoontuu samassa paikassa klo 17 alkaen. Kokouksen päätteeksi kuullaan esitys Härmälän joukkoliikenteestä.

Esityslista

 • Kokouksen avaus
 • Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 • Hyväksytään kokoukselle työjärjestys
 • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
 • Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
 • Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
 • Käsitellään muut esille tulevat asiat

Tervetuloa!

clear light bulb
Photo by Pixabay on Pexels.com

Härmälä-Seuran kevätkokous (ja syyskokous)

Koronan vuoksi siirretty Härmälä-Seuran syyskokous pidetään ennen kevätkokousta 31.3.2022 klo 18 alkaen Härmälän vanhalla lentoasemalla (Lepolantie 35).

Klo 17:00 alkaen on luvassa historiakatsaus

Ohjelma:

 • 17:00 Historiatilaisuus
 • 18:00 Siirretty syyskokous, jossa käsitellään sääntöjen mukaiset asiat
 • Syyskokouksen jälkeen kahvitus ja heti perään kevätkokous, jossa käsitellään sille määrätyt asiat.