Härmälä-Seuran syyskokous

Härmälä-Seura Ry:n syyskokous järjestetään keskiviikkona 28.12. 2022 klo 17:30 Kuuselan palvelukeskuksessa. Johtokunta kokoontuu samassa paikassa klo 17 alkaen. Kokouksen päätteeksi kuullaan esitys Härmälän joukkoliikenteestä.

Esityslista

  • Kokouksen avaus
  • Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • Hyväksytään kokoukselle työjärjestys
  • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
  • Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  • Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
  • Käsitellään muut esille tulevat asiat

Tervetuloa!

clear light bulb
Photo by Pixabay on Pexels.com

Härmälä-seuran uudistetut säännöt

Vuonna 2017 Härmälä-Seura päivitti sääntöjään. Ajatuksena uudistuksessa oli modernisoida 1990-luvulla tehtyjä sääntöjä ja mahdollistaa mm. kokouskutsun lähettäminen sähköpostilla. Ja kun kerran sääntöjä päätettiin muuttaa, niin samalla niitä oli hyvä katsoa hieman tarkemmin, että mitä kaikkea olisikaan syytä muuttaa. Nyt uudet jo vuoden voimassa olleet säännöt on myös päivitetty kotisivuille. Pääset tutkimaan sääntöpykäliä täällä.