Härmälä-Seura ry

Härmälä-Seuran nimi on siinä mielessä harhaanjohtava, että seura toimii huomattavasti laajemmalla alueella kuin vain Härmälässä. Seura on Härmälän, Rantaperkiön ja Sarankulman kaupunginosissa toimiva kotiseutuyhdistys, joka kuuluu jäsenenä Suomen Kotiseutuliittoon. Seura on rekisteröity vuonna 1992 ja sen tarkoituksena on työskennellä toimialueensa viihtyisyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta. Seura tarkoituksena on myös toimia alueen asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä. Härmälä-Seura pyrkii syventämään kotiseututuntemusta ja paikallishenkeä ja näin lisäämään kiintymystä kotiseutuun.

Härmälä-Seura osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja vaikuttaa päätöksen tekoon tekemällä aloitteita, esityksiä ja lausuntoja viranomaisille sekä yksin että yhteistyössä samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa. Seura suorittaa kotiseutua koskevaa tutkimus-, tallennus- ja julkaisutoimintaa. Tähän mennessä on julkaistu kolme alueen historiaa valaisevaa teosta, lisäksi seura julkaisee kahdesti vuodessa ilmestyvää kotiseutulehteä nimeltä Nurkkakunta. Jäseniä kiinnostavia toimintamuotoja ovat myös kokoukset, esitelmä-, ja koulutustilaisuudet sekä retket ja opintomatkat. Näkyvä ulkoilmatapahtuma on vuosittain pidettävä, kaikille avoin Härmälä -päivä.

Härmälä-Seurassa on noin 120 jäsentä. Jäseneksi hyväksytään jokainen, joka hyväksyy seuran toiminnan tarkoitusperät ja maksaa jäsenmaksun. Seuraan voi liittyä helposti esimerkiksi seuran järjestämissä tilaisuuksissa tai ottamalla yhteyttä puheenjohtajaan, sihteeriin tai muihin toimihenkilöihin tai lähettämällä sähköpostia: webmaster@harmala-seura.net

 

Seuran pankkitilin numero:
IBAN FI37 2154 1800 0039 88
BIC NDEAFIHH