Härmälä-Seuran syyskokous

Härmälä-Seura Ry:n syyskokous järjestetään keskiviikkona 28.12. 2022 klo 17:30 Kuuselan palvelukeskuksessa. Johtokunta kokoontuu samassa paikassa klo 17 alkaen. Kokouksen päätteeksi kuullaan esitys Härmälän joukkoliikenteestä.

Esityslista

  • Kokouksen avaus
  • Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  • Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  • Hyväksytään kokoukselle työjärjestys
  • Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle
  • Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  • Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
  • Käsitellään muut esille tulevat asiat

Tervetuloa!

clear light bulb
Photo by Pixabay on Pexels.com

Jätä kommentti

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.